Używamy jedynie niezbędnych plików tekstowych zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej w naszej polityce prywatności >>

MATEMATYCZNE PRETEKSTY

 
Konkurs Matematyczne Preteksty

to ogólnopolska zabawa matematyczna
z elementami rywalizacji.Jest on inny
niż większość dotychczas zainicjowanych i funkcjonujących konkursów matematycznych czy olimpiad.
     Wszystkie wspomniane wyżej, wspaniałe inicjatywy mają na celu odkrycie tych, którzy w matematyce są najlepsi z najlepszych i już posiedli wyjątkowe umiejętności i wiedzę. Dzięki takim inicjatywom możemy cieszyć się, że mamy wśród nas takich ludzi i że często bywają oni najlepsi nie tylko w Polsce ale i w świecie!
     Takich osób jest jednak niewiele. Staram się więc to zmieniać, tak jak rzesze tych, którzy także myślą i działają w podobny sposób, np. organizując konkursy popularyzujące matematykę, skierowane do szerokiego grona uczniów.
     Mam nadzieję, że również my w jakimś stopniu przyczynimy się do zmiany nastawienia do matematyki, a organizatorzy tradycyjnych konkursów i olimpiad będą mieli niedługo znacznie więcej uczestników niż dotychczas.

 
Do naszej zabawy zapraszamy wszystkich uczniów (z rodzicami),
zwłaszcza tych, którzy do tej pory jeszcze nie zdobywali laurów konkursów matematycznych!
     W naszej zabawie, poprzez 1) charakter zadań2) punktację oraz 3) specjalne upominki4) niską opłatę za udział, zachęcamy wszystkich uczniów (szczególnie tych, którym słowo "matematyka" do tej pory nie kojarzyło się miło), do spojrzenia na matematykę szkolną z innego punktu widzenia i przekonania się, że jest ona prosta, piękna, interesująca i radosna a zabawa nią może sprawiać sporo frajdy i satysfakcji. Bardzo wiele korzyści!
     Choć wspomniane otwarcie się na matematykę jest najważniejszym efektem naszej zabawy, bo pozwala uwierzyć we własne siły, a więc daje najlepszą motywację do pokonywania trudności i totalną zmianę w podejściu do przedmiotu, to korzyści z udziału w Konkursie jest znacznie więcej!

     Najważniejsze z wielu korzyści to:
1) dodatkowe wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi.
     Pierwszy etap Konkursu jest etapem "rodzinnym" ponieważ to rodzice m.in. zgłaszają do udziału w Konkursie swoje niedorosłe dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań.
     Jak wiadomo, najcenniejsza dla dzieci jest miłość rodziców, której jednym z przejawów jest poświęcany dzieciom czas.

2) każdy uczestnik otrzyma upominek w postaci Radosnego Sześcianu czyli niezwykłej zabawki/pomocy dydaktycznej, która - poprzez świetną zabawę - kształci logikę przestrzenną i inne umiejętności ogólnoedukacyjne u ludzi w każdym wieku - podobnej do tej, jaką zamówił u nas zaprzyjaźniony konkurs Kangur Matematyczny, jako pierwszy z serii prezentów dla każdego uczestnika od 2012 roku.


3) dodatkowe ugruntowanie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności matematycznych, przed Sprawdzianem w klasie szóstej, Egzaminem gimnazjalnym czy Maturą. Odbywa się to w sytuacji dużo większej, pozytywnej motywacji, po której z pewnością można oczekiwać dużo lepszych efektów niż w przypadku robienia tego z przymusu.

     Analiza sprawozdań CKE z wyżej wymienionych egzaminów, z kilku ostatnich lat, pokazuje, że "najbardziej niepokojące są jednak wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce" a uczniowie "gorzej rozwiązują zadania otwarte, wymagające twórczego, niealgorytmicznego myślenia".
     Nasze zadania zdecydowanie łączą wiedzę z praktyką a do ich rozwiązania potrzeba twórczego, niealgorytmicznego myślenia. Wyprowadzają one uczniów w pole ... matematyki!

4) odkrycie ukrytych dotychczas talentów matematycznych.
     Z wielu rozmów z koleżankami i kolegami, odbytych podczas kilkuset warsztatów, przeprowadzonych w różnych miejscach Polski, wynika, że dostarczając różnych bodźców możemy odkryć u uczniów umiejętności matematyczne, których nie spodziewalibyśmy się u nich, sądząc po dotychczasowych ocenach szkolnych.
     Dajmy im więc szansę w innej sytuacji - niech odkryją przed nami swoje matematyczne talenty!

5) wzrost efektów kształcenia jest jedną z najbardziej oczywistych korzyści.
     Uczniowie chcący(!) pobawić się w naszej zabawie, z pewnością poprawią swoją zażyłość z Królową Nauk, a co za tym idzie, osiągną lepsze efekty także z pozostałych przedmiotów (jak wiadomo, większość osób zaprzyjaźnionych z matematyką zazwyczaj nie ma problemów z innymi przedmiotami w szkole),

6) ciekawy materiał informacyjny dla placówki, jeżeli w naszej zabawie wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły/przedszkola.

I jeszcze jedna korzyść!
7) uczestnik (albo Rada Rodziców, za niego) płaci jednorazowo tylko ... 3 zł! czyli tyle, ile kosztuje np. bilet komunikacji miejskiej albo puszczenie z dymem 4-5 papierosów.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do zgłaszania udziału w Konkursie!

     Choć rodzice niedorosłych uczestników lub dorośli uczestnicy samodzielnie zgłaszają udział w Konkursie przez Internet to wcześniej muszą oni otrzymać aktualny [identyfikator placówki] od koordynatora Konkursu w swojej szkole/przedszkolu.

    Maksymalnie uprościliśmy pracę koordynatora Konkursu (start do I etapu - tylko 5 minut przy komputerze oraz przekazanie rodzicom i uczestnikom 2 informacji), którą uhonorujemy drobnym upominkiem (szczegóły w Regulaminie konkursu).
     Oprócz nagród dla uczestników mamy także nagrody dla szkół/przedszkoli (szczegóły w Regulaminie konkursu).

     Pierwsze kroki koordynatora Konkursu:
     1) zaprosić wychowanków/uczniów i ich rodziców do udziału w bieżącej edycji Konkursu oraz przekazać im wstępne informacje (m. in. podać stronę internetową www.matpret.pl),
     2) jednocześnie wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszenia placówki do Konkursu aby uzyskać [identyfikator placówki] aktualny dla bieżącej edycji Konkursu (identyfikatory placówek i identyfikatory uczestników z poprzednich edycji są nieważne w bieżącej edycji Konkursu),
     3) po otrzymaniu od nas aktualnego [identyfikatora placówki], przekazać go rodzicom lub dorosłym uczniom, aby mogli samodzielnie dokonywać indywidualnych złoszeń uczestników.

     Można zgłaszać udział w bieżącej edycji Konkursu od momentu uruchomienia formularzy zgłoszeniowych, nie czekając na aktualne zadania tej edycji Konkursu. Dokładny harmonogram i inne informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.


     Choć dokładamy wszelkich starań, aby wszystko przebiegało jak najlepiej, to jesteśmy tylko ludźmi a ludziom zdarzają się błędy :)
     Bardzo więc z góry prosimy o wyrozumiałość, gdyby pojawiły się ewentualne niedociągnięcia z naszej strony. Będziemy starali się naprawić je jak najszybciej.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do naszej zabawy,

Marek Matejuk


 • Dobre słowo
 • O konkursie - komentarz autora
 • Korzyści z udziału
 • Zadania I etapu konkursu edycji 2014/2015
 • Regulamin konkursu
 • Zgłoszenie do konkursu szkoły/przedszkola
 • Zgłoszenie uczestnika do konkursu
 • Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu
 • Odpowiedzi do zadań I etapu konkursu edycji 2014/2015
 • Odpowiedzi do zadań II etapu konkursu edycji 2014/2015
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zasięg konkursu

 • warsztaty dla nauczycieli


 • inne matematyczne preteksty
 • wykład podczas XXIII SDM

 • Książki:
 • "Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" NEW! • "Matematyczne Preteksty. 50 zadań" • Radosne Sześciany:  W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
  wykład podczas XXIII SDM


  Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.

  MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne
  ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
  tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163, faks 74 849 06 90, 74 664 89 10
  e-mail: konkurs@MatPret.pl   www: matejuk.pl